Výstava Zlatá bula sicilská

23.09.2012 12:43

 

U příležitosti významného výročí 800 let Zlaté buly sicilské se naprosto mimořádně zpřístupní originál tohoto významného dokumentu, společně s dvěma dalšími listinami vydanými ve stejný den Fridrichem II.  Dalším mimořádně vzácným exponátem  bude vystavená listina, kterou vydal Karel IV, dne 7. dubna 1348 v Praze, rovněž opatřená zlatou pečetí. V této listině Karel IV potvrdil a rozšířil některá ustanovení Zlaté buly sicilské.

 

Výstava se koná pouze pár dní, od 27. 9. 2012 do 30. 9. 2012, od 10.00 do 18.00 hodin v Národním archivu, Archivní 4, Praha 4.

 
Zpět