Střípky ze života pro nadcházející svatořečení Jana Pavla II

06.04.2014 21:16

Jan Pavel II. byl v papežském úřadě od 16. října 1978. Když mu byla v tento den položena otázka, zda své zvolení přijímá, odpověděl: "Poslušen ve víře Krista, svého Pána, a s důvěrou v Matku Kristovu a Matku církve, přes všechny tak velké obtíže, přijímám."

Poté zahájil svou službu těmito slovy:

"Nebojte se!

Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu!

Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti,

těžkosti, své radosti a city jeho sprásné moci 

a dejte mu vstoupit do svých srdcí.

Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku.

Jedině on to ví...!"

Zpět