Konstantin a Metoděj 1150. výročí

27.06.2013 22:48

V letošním roce si český a slovenský národ připomíná 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Tito učení bratři k nám přišli v roce 863 z Konstantinopole a jejich hlavním posláním bylo vzdělati náš slovanský národ a vytvořit pro něj církevní jazyk a písmo (staroslověnštinu). Slované z Velké Moravy je přijali a vydali se s nimi na dlouhou cestu k moudrosti. Díky Konstantinovi a Metodějovi se naučili číst, psát a porozuměli slovům při bohoslužbě. Díky oběma bratřím, Cyrilovi (Konstantinovi) a Metodějovi se z našich dávných předků stali vzdělaní a racionálně uvažující lidé. 

Je tedy velmi zřejmé, že se Konstantin a Metoděj nesmazatelně zapsali do českých dějin a my můžeme letos oslavit toto kulaté výročí, ale také se v těchto dnech můžeme poučit z jejich odkazu, inspirovat se a přinést si do života radost a moudrost.

Zpět